Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Maaltijdboxen.be. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. De foto’s op de site komen van Pixabay en zijn publiekelijk te gebruiken (zie voorwaarden Pixabay). De banners van de maaltijdboxen zijn eigendom van de leveranciers.

Geen garantie op juistheid
Wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave en een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie op deze website wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid.

Maaltijdboxen.be verkoopt zelf geen maaltijdboxen maar verwijst door naar leveranciers. Bij een aankoop krijgen wij een kleine vergoeding van de leverancier. Bij vragen en/of klachten over een bepaalde box dient u contact op te nemen met de klantenservice van de leverancier waar u de maaltijdbox heeft afgenomen. Algemene vragen zullen wij zelf zo goed als mogelijk trachten te beantwoorden.

Maaltijdboxen.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Maaltijdboxen.be 17-08-21